Radio-Explosion Chat

Let op. Chat opend in een ander venster

De huisregels zijn er om de chatbox voor iedereen plezierig te houden. Wie zich niet aan deze regels houdt, kan (permanent) van de chatbox worden verwijderd. In geval van twijfel en/of klachten zullen wij de chatlogs files, die worden opgeslagen, raadplegen.

Chatbox

Chatbox regels

Welkom op de chat van radio-Explosion. Net als in het dagelijkse leven ga je op deze chatbox respectvol om met andere mensen. De beslissing over je toegang ligt uitsluitend bij de Moderators en eigenaren, die naar eigen inzicht de toegang mag blokkeren met of zonder opgaaf van redenen. Ben je het niet eens met deze regels, ga dan niet in discussie, maar staak dan onmiddellijk je bezoek aan de chatbox. Door het dynamische karakter van de chatbox kunnen de huisregels zeer regelmatig worden aangepast. Het is de verantwoordelijkheid van elke chatter op de deze chatbox om zich op de hoogte te stellen van de geldende regels. Vragen en suggesties altijd welkom, we proberen om ons best te doen in het mogelijke om jullie het hier zo aangenaam mogelijk te maken Veel chatplezier, * Aanstootgevend gedrag en provocaties (bijv. schelden) zijn niet toegestaan. * Onze schrijftaal is Nederlands, een andere taal wordt niet geduld. * Let op je taalgebruik tijdens het chatten. Racistische, seksistische en beledigende taal wordt niet getolereerd. * Vecht je privéproblemen niet uit via de chatbox of via andere chatters. * Het is niet toegestaan de sfeer te verpesten, te frustreren of hoe dan ook negatief te beïnvloeden. * Scheldwoorden zijn niet toegestaan, variaties evenmin. * Schrijf niet in GROTE LETTERS, dat staat zo SCHREEUWERIG! * Het maken van reclame voor producten of diensten is niet toegestaan. * Bescherm je privacy. Geef geen telefoonnummers en adressen. Je dient aanwijzingen van de Moderators direct op te volgen. * Dit is een gemodereerde chatbox. De Moderators mogen en kunnen naar eigen inzicht besluiten dat een chatter of chatters buiten de chatbox worden gesloten.

Leef en laat leven. Net als in het dagelijkse leven ga je op deze chatbox respectvol om met andere mensen. De huisregels zijn er om de chatbox voor iedereen plezierig te houden. Wie zich niet aan deze regels houdt, kan (permanent) van de chatbox worden verwijderd. In geval van twijfel en/of klachten zullen wij de chatlogs files, die worden opgeslagen, raadplegen.

Open hier onder de chatroom

Open Chat